08.01.2013

Vil DU hjelpe til?

Hei - har DU anledning til å bidra?


Vi minner om årsmøtet mandag 21. januar. I den forbindelse lurer vi på om DU kunne tenke deg å hjelpe til med noe spesielt neste år? Vi trenger både folk til styret, kakebakere (eller frukt e.l.) til arrangementene, loppis-komite, hjelp til utsending pr. post (frankering, bretting og stapping i konvolutter, adressering osv.), kursarrangering, skriblerier på internettsiden, oppdatering av Facebook-gruppa, og så videre. Alt mulig! 
(Nettsiden er ferdig oppsatt, så det trengs egentlig ikke spesiell opplæring dersom du kan helt grunnleggende bruk av internett. Det klarer vi å guide på telefon, om så.)

Vi er selvsagt også interessert i ønsker for årets program. Styret legger fram noen forslag, men det meste står foreløpig åpent som vanlig.

- Så, spørsmålet er hva DU ønsker med hagelaget for neste år, og hva du eventuelt ønsker å bidra med selv.

Det er noen som har bedt om avløsning i styret, så valgkomiteen vil gjerne høre fra deg. Både dersom du kan stille til et verv selv, eller du har noen å foreslå. Da kontakter du Birgit Moen Evensen på telefon 90986897 eller Vigdis Johansen på telefon 95774368.

Ingen kommentarer: