01.01.2006

Bli medlem?

Hvis du melder deg inn via hagelaget, får vi støtte fra sentralt for deg. :) Så hvis du vil melde deg inn, blir vi glade hvis du sender oss en epost (sortland.hagelag@gmail.com) eller tar en telefon (917 66 920) om det, så vi får den støtten. Da vet vi også om deg med den gang, og slipper å vente på at Hageselskapet har fått deg inn i sitt register - du kan få informasjon fra oss med en gang om hva som skjer lokalt! :)

Du kan lese mer om medlemsfordelene her.

Det finnes flere typer medlemskap:
Medlemskap kr 530,-
Uten Norsk Hagetidend kr 350,-
Ekstra husstandsmedlemskap kr. 100,-
Gavemedlemskap kr 530,- send forespørsel på e-post inger@hageselskapet.no
Alle prisene gjelder for ett års medlemsskap fra innmeldingsdato.

Ekstra husstandsmedlemsskap forutsetter et ordinært medlemsskap i husstanden.

Bli med?

Ingen kommentarer: