05.11.2009

Hagefugltelling i januar

Vinteren er en rolig tid på hagefronten – kanskje har du tid til å være med på hagefugltelling? Siste helg i januar skal det telles hagefugler i hele Norden. (30.–31. januar)

Det er Norsk Ornitologisk forening (NOF) som er ansvarlig for tellingen her til lands. I år skjer arrangementet i samarbeid med Det Norske Hageselskap.

Samme helg
NOF har i mange år drevet med såkalt hagefugltelling. Folk har notert alle fugler de har sett i vintersesongen på sin fòringsplass, i hagen og ellers rundt hus eller hytte.

Fra og med 2008 så ble det bestemt at dette skulle være et felles arrangement hvert år både i Norge, Sverige, Danmark og Finland, og at det skulle foregå en enkelt helg på samme tid i alle land.

Ny rekord?
Det er nå tredje gangen at Norge er med på dette, og man håper at framgangen fortsetter. Ved at vi i hagelagene hiver oss med, kan vi bidra til dette.

I 2008 deltok 514 hager og det ble sett 27.667 fugler, mens i 2009 var tallene 1.140 hager og hele 68.768 fugler ble sett fordelt på 93 arter. I Sverige og Finland er mer enn 10.000 ”hager” registrert som deltakere og det blir sett rundt en halv million fugler.

Noter og meld fra
Hagefugltellingen foregår ved at du noterer alle fugler som du ser den helgen enten ved ditt hus eller din hytte. Ikke bare fuglene på fòringsplassen, men også de som flyr forbi ditt nærområde.

I tillegg til å notere hvilken fugl dere så må det også skrives ned det største antall dere hadde av hver fugleart. Gjør dette til en aktivitet for hele familien, få gjerne naboer og slektninger til å delta. Dette er en uformell konkurranse med våre danske, svenske og finske naboer.

Tellingen av fuglene skal legges inn på internett og det vil bli lagt ut informasjon og link om dette på www.hageselskapet.no i siste halvdel av januar. Sett av lørdag 30. og/eller søndag 31. januar til fugletelling i din hage!

Ingen kommentarer: