12.09.2008

Årsmøte 19. januar

Dato for årsmøtet er nå bestemt, det blir mandag 19. januar. Det kommer egen utsending av årsmøtepapirer, de som ikke har oppgitt e-postadresse og ellers de som ber eksplisitt om det, vil få dem tilsendt på papir. Ellers sender vi ut pr. e-post som vanlig.

Det blir kunngjøring av vinnerne av fotokonkurransen med premiering, på dette årsmøtet. Dersom vi lager et bildehefte i år også, vil det bli anledning til å se dette og bestille. (Kanskje vi har ordnet noen for salg også.)

Ingen kommentarer: