08.05.2008

Solsikker og kattegress

7. juni er det ikke bare planteloppemarked. Vi lager også eget opplegg for barna. På bildet ser vi Markus (mamma Sissel i bakgrunne) med permen sin fra Barnas hagelag. I den er det blant mye annet en oppskrift på hvordan man lager et fint hus av melkekartong. Det blir ganske tøft når man har sådd kattegress oppi! På standen ved planteloppemarkedet får ungene prøve seg på dette. Hagelaget stiller med det som trengs av utstyr.

Vi deler også ut gratis solsikkeplanter til barna, så lenge vi har. Vi premierer de tre som klarer å få høyest solsikke i løpet av sommeren.

Du kan også ha sådd din egen solsikke, og du trenger ikke å være medlem for å delta. Kontakt hagelaget innen 20. august for innmelding av høyde, og evt. avtale for kontrollmåling.

Ingen kommentarer: