22.01.2008

Drivhusgruppe i år også!

Nå har vi fått melding om at det blir anledning til å låne drivhuset på Selnes i år også. Med andre ord, det blir drivhusgrupper i år også.

Litt om opplegget rundt drivhuset:
Sortland Hagelag får låne drivhuset på Selnes hos Sortland kommune, mot at vi stiller opp på dugnad på Lamarktunet 1-2 gangerog ordner opp i et bed utenfor der før 17. mai. Vi presiserer at når man
melder seg på drivhuset, melder man seg altså også på denne dugnaden! Når alle stiller opp, blir det ikke så veldig mye arbeid på hver person heller.

Prisen for å være med vil variere litt fra år til år, og er det vi har betalt for jord, potter, frø osv, (de reelle kostnadene).

Vi regner med to grupper på hver sin dag, i tillegg må vi innom i helger for å vanne. (Dette bytter vi på så hver enkelt må regne med 1-2 ganger i løpet av perioden.) Når man én dag ikke har mulighet til å stille opp på drivhuset på sin gruppe, forventes det at man deltar på den andre gruppen fortrinnsvis samme uke - ellers blir jo arbeidet bare fordelt på de andre på gruppa og det er de neppe interessert i å overta. Vi sår, prikler og aler opp alle plantene i fellesskap, og så deles alle plantene på alle som er med, når vi er ferdig. En del av plantene gis til hagelagets loppemarked til inntekt for laget.

Vi har også pleid å praktisere at folk kan «dele plass». Da deler man på dagene man skal stille i drivhuset, betaler halvparten, men får da også bare halvparten av plantene. Disse tingene ordner man seg imellom med den man deler plassen med.

Selve arbeidet i drivhuset varierer litt utover sesongen. Først sår vi, og holder dette fuktig. Etterhvert som det spirer fyller vi jord i potter og prikler plantene, og disse må i tillegg vannes jevnlig. Når vi begynner og når vi kan ta plantene med hjem avhenger jo av hvordan våren blir værmessig - i 2006 begynte vi først i april, og tok heim plantene midten/slutten av juni.


Vi presiserer at ved å melde seg på drivhuset, forplikter man seg til følgende:
1. Stille opp på sin gruppe hver gang, evt. bytte til den andre dagen om man er forhindret den dagen man skal.
2. Stille som vanningsvakt etter nærmere avtale.
3. Betale den summen det koster
4. Stille opp på dugnad ved Lamarktunet


Drivhusutvalget i år består av:
Belinda Karoliussen, Helga Berthinussen, Rigmor Jensen, Ruth Andreassen og Eli Sagdahl (innkjøp)

Ingen kommentarer: