12.04.2009

Dyrking av urter i nord

Endelig blir det urtekurs i Sortland hagelag. Tema for de to første kveldene er urter i nord før og nå, dyrking og stell v/Marit Sandberg. Det blir to feltkvelder i hager, en praktisk kveld inne og matkveld. Innekveldene blir i 3. etg. på Avishuset. (Inngang baksiden)

Kurskvelder:
Tirs. 21.04 kl. 18.30-21.30
Tirs. 26.05 kl. 18.30-21.30
Tirsdag xx.06 kl. 18.00 (feltkveld)
Søndag 30.08. kl. 18.00 (matkveld)
xx.xx. kl. 18.00 (feltkveld)
Tirs. 15.09. kl. 18.30, (Praktisk bruk av urter)
(Dagene med xx blir ikke bestemt før på andre kurskveld.)

Pris/Påmelding:
Pris kr 450,-. (900,- ikke medl.)
Betales til konto nr 4570 08 03000
Påmelding til hagelagsepost, eller tlf. 917 66 920 (Marian).
Først til mølla hvis vi får mange påmeldinger.

Ingen kommentarer: