29.10.2007

Årsrapport 2007

Styret har etter årsmøtet 23. oktober 2006 hatt følgende sammensetning:
Leder: Roald Alver (gjenvalgt for 1 år)
Nestleder: Jorun Ovesen (var ikke på valg)
Sekretær: Marian Leonhardsen (ny, valgt for 2 år)
Kasserer: Vigdis Johansen (ny, valgt for 2 år)
Styremedlem 1: Rigmor Jensen (gjenvalgt for 2 år)
Styremedlem 2: Turid Pedersen (valgt for 1 år)
Varamedlem: Eli Sagdal (ny)
Varamedlem: Karin Else Vian Iversen
Revisor 1: Laila Ødegård
Revisor 2: Endrid Hjellbakk
Valgkomite: Tone Bjørstad og Helga Berthinussen
(revisorer velges for 2 år, valgkomite hvert år)

Det har vært gjennomført 7 styremøter i perioden.
Pr. 29. august 2007 hadde laget 80 medlemmer som betaler til Hageselskapet sentralt.

Aktiviteter vi har gjennomført i perioden:

Mandag 27. november, Julemøte
15 stk + journalist møtte. Tema var ”juleplanter” og stell av amaryllis, julestjerne osv. ble diskutert ivrig. Godt åresalg.

Mandag 22. januar, Skravlemøte m/quiz.
15 stk. møtte. Sissel og Roald vant quizen og fikk diplom og førstepremie, trøstepremier ble trukket blant de andre lagene.

Mandag 19. februar, Ferskingkveld
25 stk møtte. Roald redegjorde for hva hagelaget driver med, Kari snakket om såing av sommerblomster, og Rigmor om stauder. Det var også spørsmålsrunde hvor vi svarte på spørsmål, og vi hadde loddsalg med fine gevinster. 10 ferskinger møtte, 5 meldte seg inn på stedet.

Onsdag 14. mars, ”Alpine planter” v/Finn Haugli
47 stykker møtte. Finn Haugli holdt foredrag og viste lysbilder. Godt loddsalg. Møtet var annonsert i Bladet Vesterålen, Øksnesavisa Andøyposten, Vesterålens Avis, www.vol.no og gjennom vår mailingliste + pressemelding.

Onsdag 11. april, ”Stauder” v/Trond Steen
68 stykker møtte i et fullstappet bygdehus på Selnes. Loddsalget var også godt. Trond Steen fra Steen og Wormsen i Beiarn viste lysbilder og fortalte om mange stauder. Vi fikk flere innmeldinger etter dette møtet.

Torsdag 3. mai, ”Form og farge i hagen” v/Line Cathrin Ekseth
55 stk møtte. Vi samarbeidet med Øksnes bibliotek om denne foredragsholderen, og flere deltok der dagen etter. 8+ 1 husstandsmedlem vervet til laget på to dager.

30. mai, ”Fuchsia og pelargonium” v/Randi Ulvik Haugan
45 stk. møtte. Randi fra Skogn solgte stiklinger og holdt foredrag m/bilder om disse flotte plantene. Samarbeid med Harstad, hun dro videre dit etterpå for å holde foredrag der også.

13. september, ”Høstens løker"
25 stk møtte og hørte Roald Alver fortelle om de forskjellige løktypene, hva som egner seg best i vårt klima, hvordan plante og gjødsle dem for at de skal trives og formere seg.

9. juni – Planteloppemarked
Vi tok inn ca. 25.000 kroner på loppemarked, inkludert det vi fikk inn på auksjon. Dette året hadde vi ikke loddsalg.

30. juni – Vi solgte vafler på lørdagsmarkedet. Været var dårlig, vi fikk derfor dobbel støtte fra kommunen.

Drivhusgrupper: 20 medlemmer fordelt på 15 hele plasser har deltatt på drivhuset med såing og oppal av planter til eget bruk og til hagelagets planteloppemarked.

Juni, juli, august – Hagevandringer
I år som i fjor har vi hatt hagevandring hver onsdag med fast oppmøte på Havna Service onsdager kl. 18.00. Varierende oppmøte, erfaringsmessig dabber det av fra fellesferien og utover.

17. juni - Villblomstens dag - Vi var med på å markedsføre Villblomstens dag til våre medlemmer.

Kurs i belegningsstein og tørrmur
Vi stilte som medarrangør og tilbød våre medlemmer å delta på kurs i samarbeid med Folkeuniversitetet om disse kursene. (Uten kostnader for oss.) Tørrmurkurset ble dessverre avlyst.

Juni – Vi gjorde forsøk på å arrangere pilkurs, men det ble avlyst pga. for få deltakere.
Juni – Grønnsakskurs ble avlyst pga. tidspress hos den ansvarlige.

2. juni - Busstur til Dragland
Vi leide Kårebussen og tok en tur til Grytøya og Draglands planteskole. 9 stykker deltok.

3. juni - Hålogalandstreff hos Magnar Aspaker. Vi kjørte i private biler til Magnar.

Plantedager – vi har vært samlet noen ettermiddager for å potte planter til loppemarked, både i år og 4 ganger som forberedelse til neste års marked.

Markedsføring – Vi har aktivt brukt epostlista vi har etablert, og forsøker å sjekke eposten vår jevnlig, slik at vi kan svare på spørsmål o.l. Vi sender ut pressemeldinger med bilde gjennom Bladet Vesterålen i forkant av møtene, i tillegg til annonse både i avisen og på www.vol.no. Kari Greiner har vært ansvarlig for nettsiden hos Hageselskapet.

Ingen kommentarer: